CARGOROLL - trimite orice, oriunde

Termeni și condiții

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE ACCES SI UTILIZARE

a se citi cu atentie inaintea utilizarii serviciilor

 

 1. CADRUL GENERAL. RELATIA CONTRACTUALA.

Prezentele norme reprezinta Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare ale Platformei Cargoroll („Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare”) si reglementeaza accesul si utilizarea aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor (in continuare denumite “Platforma Cargoroll”) de catre dumneavoastra, din orice tara a lumii, dand nastere unei relatii contractuale intre dumneavoastra si Cargoroll S.R.L. si definind responsabilitatile fiecaruia.

Prin inregistrarea dvs. si deschiderea unui cont in prezentul site, declarati ca ati citit cu atentie si ati fost de acord cu Termenii si Conditiile Generale de acces si utilizare, in integralitatea lor, ori neconcordanta intre acestia si vointa dvs. dandu-va posibilitatea de a nu utiliza Platforma Cargoroll, de a nu accesa acest site si de a nu va inregistra un cont. 

Orice utilizator inregistrat va putea solicita dezactivarea contului in orice moment, cu conditia sa nu aiba in derulare o licitatie, indiferent de calitatea pe care o are in cadrul acelei licitatii, de solicitant de oferta (expeditor) ori de ofertant (transportator). 

Cargoroll S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Str. Sfanta Maria 91, sector 1, Bucuresti, Romania (in continuare denumita „Cargoroll”) este proprietar si administrator al Platformei Cargoroll si al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legatura cu Platforma Cargoroll.

Cargoroll are dreptul de a modifica oricand considera necesar continutul Platformei Cargoroll, inclusiv Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare, fara nicio notificare prealabila. Modificarile vor intra in vigoare la data la care Cargoroll va publica versiunea actualizata a Termenilor si Conditiilor Generale de Acces si Utilizare. Accesarea sau utilizarea de catre dumneavoastra a Platformei Cargoroll constituie acordul dumneavoastra neconditionat de a respecta Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare.

Cargoroll va putea percepe tarife de utilizare a Platformei Cargoroll sau va putea aplica diverse politici de preturi, care vor fi afisate in prealabil, impreuna cu procedura de aplicare a lor.  

Platforma Cargoroll (aplicațiile, website, conținut, produse și servicii)  este o platforma de tehnologie software ce permite utilizatorilor sai - persoane fizice si/sau juridice, care cauta sau ofera solutii de transport, sa stabileasca, sa contracteze si sa programeze servicii de transport de bunuri, de persoane si de marfuri.

Cargoroll nu furnizeaza servicii de transport si nu detine autovehicule destinate transportului de bunuri/persoane/marfuri. Cargoroll nu este implicat în derularea tranzacției propriu-zisă ce poate interveni intre utilizatori. 

In consecinta, VA RUGAM SA LUATI LA CUNOSTINTA CA PLATFORMA CARGOROLL NU FURNIZEAZA SERVICII DE TRANSPORT DE BUNURI, DE PERSOANE,SI/SAU MARFA, SERVICII DE CURIERAT, SERVICII POSTALE SAU DE LOGISTICA, NICI NU FUNCTIONEAZA CA TRANSPORTATOR. TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT, LIVRARE SAU LOGISTICA SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANTI - TERTI INDEPENDENTI, CARE NU SUNT ANGAJATI DE CARGOROLL SAU DE VREUNA DINTRE SOCIETATILE AFILIATE CARGOROLL.IN CONSECINTA NU NE REVINE NICIO RASPUNDERE ASUPRA BUNEI-EXECUTARI ORI ASUPRA CALITĂȚII, SIGURANȚEI SAU ASPECTELOR JURIDICE ALE TRANZACȚIILOR CARE AU LOC URMARE UTILIZARII PLATFORMEI CARGOROLL.

Prin accesarea Platformei recunoașteți ca ati luat la cunostinta și sunteți de acord că nu furnizăm servicii de transport și că nu suntem în nici un fel responsabili pentru modul de derulare ulterioara a relatiilor contractuale intre dumneavoastra si terti, incheiate prin intermediul Platformei Cargorol.

Cu conditia respectarii de catre dumneavoastra a Termenilor si Conditiilor Generale de Acces si Utilizare, Cargoroll va acorda dreptul personal de accesare si utilizare a platformei, in scop exclusiv personal si exclusiv pentru scopurile pentru care platforma a fost creata, fara ca dvs. sa aveti exclusivitate si care nu poate fi cesionat sau transferat prin nicio modalitate catre alta persoana. Dreptul personal de accesare si utilizare a platformei poate fi revocat.

 

 1. SERVICII CARGOROLL.

Utilizatorii Platformei Cargoroll - persoane fizice si/sau juridice (Expeditorii) pot adauga cereri/solicitari de transport care contin informatii privind bunurile / marfurile pe care doresc sa le transporte ori detalii privind transportul de persoane, iar utilizatorii care presteaza astfel de servicii de transport - si care pot fi numai persoane juridice (Transportatorii) - pot adauga oferte. 

Utilizatorii sunt de acord ca Cargoroll nu are nicio responsabilitate sau control asupra datei, conținutului, informațiilor, datelor de contact și sumelor la care se incheie licitatiile.

Cargoroll nu isi asuma nicio responsabilitate si nu garanteaza corectitudinea informatiilor introduse de utilizatori pe Platforma Cargoroll; de asemenea, Cargoroll nu garanteaza existenta ori validitatea licentelor, autorizatiilor si/sau bonitatea Expeditorilor sau a Transportatorilor. 

 

Procedura de licitatie:

Incheierea contractului

 

 1. UTILIZATORI. DREPTURI SI OBLIGATII.

 

Expeditorii

Expeditorii au posibilitatea de a lansa cereri de transport cu scopul de a obtine oferte din partea Transportatorilor. In functie de ofertele primite si reputatia Transportatorilor, Expeditorii au dreptul sa decida incheierea de contracte cu transportatorii ale caror oferte corespund cererilor, cu exceptia cazurilor in care tranzactiile sau marfurile nu pot fi transportate sau sunt interzise prin lege.

Prin accesarea Platformei, Expeditorii declara ca sunt de acord:

1.Sa respecte Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare ale Platformei;

2. Sa completeze si sa incarce pe Platforma informatii reale, corecte si complete si sa respecte angajamentele luate fata de Transportatori;

3. Sa nu solicite transportul unor bunuri care ar putea conduce la incalcarea normelor legale. 

4. Sa respecte legile, regulile si regulamentele care se pot aplica, inclusiv reglementarile locale, nationale si europene in domeniul activitatii de transport.

Transportatorii

Transportatorii sunt numai persoane juridice care ofera  servicii de transport., autorizati la data postarii ofertei.  Acestia sunt raspunzatori si trebuie sa indeplineasca conditiile legale care sa le permita sa efectueze activitatea de transport pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriile altor tari.

Transportatorii au dreptul de a face oferte si de a participa la licitatii in vederea realizarii activitatii de transport, in legatura cu bunurile ce fac obiectul cererilor lansate de catre Expeditori. Ofertele pot fi retrase doar daca acestea sunt inca active iar Expeditorii nu au ales inca un transportator, procedura de licitatie nefiind inca incheiata..

Transportatorii trebuie sa detina toate autorizarile necesare in vederea efectuarii transporturilor pentru care depun oferta. Prin utilizarea Platformei, Transportatorii sunt de acord ca respectarea tuturor legilor, regulilor și regulamentelor care se pot aplica operatiunilor de transport, inclusiv orice și toate reglementările locale, naționale și europene de licențiere cade exclusiv in sarcina lor. 

Transportatorii trebuie sa descrie oferta si toti termenii aferenti ofertelor pe formularul postat in Platforma. Prin accesarea Platformei, Transportatorii declara ca elementele ofertelor postate cuprind toate costurile și taxele pe care le va percepe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, taxe și /sau alte taxe de serviciu. În cazul în care, Cargoroll este informat asupra perceperii de catre Transportatori de costuri/taxe suplimentare fata de oferta acceptata de Expeditor, Cargoroll își rezervă dreptul de a suspenda sau anula contul Transportatorului in culpa, fara preaviz si fara a naste vreo responsabilitae in sarcina sa ca urmare a luarii acestei masuri.

Transportatorii vor preciza toate detaliile ofertelor pe care le posteaza, in acord cu cerintele cererii lansate de Expeditor, precizand eventualele rezerve, conditii si mod de executare al contractului. 

Prin accesarea Platformei, Transportatorii declara ca sunt de acord:

1. Sa respecte Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare ale Platformei;

2. Sa completeze si sa incarce in Platforma Cargoroll informatii reale, corecte si complete, avand acordul prealabil al persoanelor pe care le inscriu ca persoane de contact ori responsabile, si sa respecte angajamentele luate fata de expeditori;

3. Să oferteze doar la licitații unde pot presta în totalitate serviciul de transport, inclusiv în cazul în care prestarea serviciilor de transport este concomitentă;

4. În cazul în care sunt desemnați câștigători a mai multor licitații, vor efectua toate serviciile de transport aferente licitațiilor câștigate. 

5. Sa onoreze tranzactiile incheiate cu Expeditorii si sa includa toate taxele, cu exceptia TVA, in ofertele pe care le adauga in Platforma Cargoroll. In plus, Transportatorul va insera in oferta daca este sau nu platitor de TVA.

6. Sa se informeze in legatura cu bunurile ce trebuie transportate ;

7. Sa respecte legile, regulile si regulamentele care se pot aplica, inclusiv reglementarile locale, nationale si europene in domeniul activitatii de transport.

 

 1. BUNURILE.

Bunuri interzise si/sau restrictionate la intermedierea pe Platforma:

Prin accesarea Platformei, Utilizatorii declara ca au luat la cunostinta ca marfurile periculoase (cum ar fi, dar nelimitandu-se la: explozivi, materiale radioactive, gaze și solide inflamabile și substanțe toxice care nu pot fi expediate prin poștă sau prin intermediul operatorilor de transport in mod obisnuit nu pot face obiectul transporturilor intermediate de Platforma Cargoroll. Alte bunuri, care în mod legal pot fi transportate în anumite condiții (în cazul în care sunt ambalate și etichetate în mod corespunzător) pot face obiectul transporturilor intermediate de Platforma Cargoroll - cu condiția ca cererea Expeditorului sa conțina o notificare clară privind caracterul periculos al materialului, iar oferta Transportatorului sa contina descrierea metodei planificate a de transport care respectă legea. 

Intreaga responsabilitate asupra tuturor autorizarilor in ceea ce priveste dreptul de a detine si de a transporta bunuri de tipul celor prezentate in prezentul paragraf revine in exclusivitate utilizatorilor (Transportator si Expeditor). Platforma nu poate fi trasa la raspundere pentru litigiile de orice natura si/sau pagubele directe sau indirecte produse sau aparute ca urmare a nerespectarii de catre oricare dintre utilizatori a cerintelor legale referitoare la detinerea si transportul de bunuri periculoase.

Ambalarea bunurilor si transportul

 1. Responsabilitatea privind ambalarea si etichetarea corecta a bunurilor ce urmeaza a fi transportate apartine Expeditorului. Transportatorul are dreptul de a inspecta marfurile si de refuza transportarea acestora daca nu sunt corect ambalate sau poate accepta transportarea acestora numai daca Expeditorul isi asuma raspunderea pentru eventualele pagube si deteriorari.
 2. Transportatorul are obligatia de a depune toate eforturile si de a respecta termenele de livrare stabilite cu Expeditorul si, de asemenea, are obligatia de a-l informa pe acesta in situatiile in care din diverse motive pot aparea intarzieri.
 3. Expeditorul trebuie sa pregateasca marfurile si sa le predea Transportatorului la data stabilita cu acesta. Daca pe parcurs intervin modificari precum cantitatea, greutatea, locurile de ridicare sau livrare, Expeditorul are obligatia de a aduce la cunostinta transportatorului aceste informatii.
 4. Raspunderea privind situatiile si neconformitatile aparute dupa incheierea tranzactiilor si pe parcursul executarii transporturilor, apartine in totalitate utilizatorilor; orice situatii aparute in afara Platformei Cargoroll nu pot fi controlate si depasesc aria de responsabilitate a Cargoroll. Utilizatorii sunt de acord ca Cargoroll nu poate fi tinuta responsabila pentru litigiile si pagubele directe sau indirecte produse sau aparute intre acestia inainte sau dupa incheierea tranzactiilor. 

 

 1. COSTURI.

 Costurile pentru utilizarea serviciilor oferite de Cargoroll sunt urmatoarele:

 1. accesul la Platforma Cargoroll este GRATUIT;
  1. costurile pentru utilizarea serviciilor oferite de Cargoroll vor fi detaliate într=o pagina dedicată

Cargoroll își rezervă dreptul de a modifica politica de costuri ori tarifare fără o notificare individuala prealabilă, prin simpla postare in sectiunea dedicata. Orice modificare de costuri ori de politica de tarifare nu se va aplica licitatiilor aflate in derulare, care raman supuse costurilor in vigoare la data lansarii cererii de oferta. 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Cargoroll are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal cu buna-credinta si in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. 

2. Scopul colectarii datelor este:

a) informarea utilizatorilor privind situatia contului lor, stadiul anunturilor / ofertelor publicate, transmiterea acestora partii care care a castigat licitatia, evaluarea serviciilor oferite, realizarea unor actiuni administrative,  de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, (de urmarire si monitorizare a comportamentului utilizatorilor. –asta fac cookie-urile, are sau nu?)

b) realizarea de actiuni de promovare a Serviciilor, de actiuni de marketing, de publicitate, de media. Cu privire la prezentul scop (prevazut la pct.2 lit.b ) persoana isi poate manifesta  exprimarea sau retragerea consimtamantului adresa electronica: support@cargoroll.com

3. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda utilizatorul declara si accepta neconditionat (ca in virtutea executarii prezentului contract) ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Cargoroll, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie:

a) colectate, inregistrate, organizate, stocate, extrase, consultate, utilizate, dezvaluite catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturate ori combinate, blocate, sterse sau distruse, prelucrate prin modalitatile de mai sus nelimitat teritorial si pentru o perioada determinata conform necesitatii asigurarii prezentelor servicii( sau, recomandat pana la data inchiderii contului de catre utilizator )de catre Cargoroll, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Cargoroll a obligatiilor prezentului serviciu/contract in scopurile prevazute la pct. 2 lit.a si b (Scopul colectarii datelor)

b) transferate de catre Cargoroll atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, cu respectarea prevederilor legale

4. Prin acceptarea Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare luati la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa Str. Sfanta Maria 91, Bucuresti, Romania, in atentia Cargoroll S.R.L, puteti solicita gratuit o data pe an, sa vi se comunice daca datele personale ale dumneavoastra sunt sau nu prelucrate.

6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Sfanta Maria 91, Bucuresti, Romania, in atentia Cargoroll S.R.L., va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

•           rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

•           transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•           notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7. De asemenea, Cargoroll poate furniza datele utilizatorilor cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare si numai pentru scopul prevazut la pct. 2

8. Informatiile cu caracter personal ale utilizatorilor vor putea fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe/autoritati abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1. RASPUNDERE.

Raspunderea privind situatiile si neconformitatile aparute dupa incheierea tranzactiilor si pe parcursul executarii transporturilor, precum si cu privire la incheierea, executarea, interpretarea sau incetarea oricarui raport juridic dintre expeditori si transportatori, apartine in totalitate utilizatorilor; orice situatii aparute in afara Platformei Cargoroll nu pot fi controlate si depasesc aria de responsabilitate a Cargoroll.

Responsabilitatea privind incheierea intelegerilor dintre utilizatori prin intermediul Platformei Cargoroll apartine in totalitate acestora. Cargoroll nu are nicio responsabilitate sau implicare in luarea acestor decizii. Utilizatorii sunt de acord ca Cargoroll nu poate fi tinuta responsabila pentru litigiile si pagubele directe sau indirecte produse sau aparute intre acestia inainte sau dupa incheierea tranzactiilor.

Serviciile oferite de Cargoroll pot fi furnizate sau accesate in legatura cu servicii si continuturi ale tertilor (inclusiv publicitate), care nu se afla sub controlul Cargoroll. Luati la cunostinta ca este posibil ca utilizarea de catre dumneavoastra a acestor servicii si continuturi ale tertilor sa fie supusa altor conditii de utilizare. Cargoroll nu garanteaza respectivele servicii si continuturi ale tertilor si Cargoroll nu va fi responsabila sau raspunzatoare in niciun caz pentru niciun produs sau serviciu al tertilor. In plus, Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation sau BlackBerry Limited si/sau subsidiarele si societatile afiliate acestora de la nivel international și alți furnizori de servicii informatice și/sau de comunicații, dupa caz, vor fi beneficiari terti ai acestui contract daca dumneavoastra accesati Serviciile utilizand aplicatiile dezvoltate pentru dispozitivele mobile dotate cu Apple iOS, Android, Microsoft Windows sau Blackberry. Acesti beneficiari terti nu sunt parti la contract si nu sunt responsabili pentru furnizarea sau disponibilitatea serviciilor in niciun mod. Accesul dumneavoastra la Servicii prin intermediul acestor dispozitive este reglementat de conditiile prevazute in contractul de servicii al respectivului beneficiar tert.

Incalcarea Termenilor si Conditiilor Generale de Acces si Utilizare da dreptul Cargoroll de a restrictiona temporar sau definitiv si fara notificare, orice cont daca se constata ca utilizatorul a incalcat Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare ale Cargoroll, daca a creat prejudicii de orice natura către Cargoroll sau daca a afectat sub orice forma dovedita legal sau nu, alti utilizatori ai Platformei Cargoroll.

Utilizatorii declara ca sunt de acord sa respecte toate legile si reglementarile referitoare la tranzactiile efectuate prin intermediul Platformei Cargoroll.

In scopul accesarii si utilizarii anumitor sectiuni ale website-ului poate fi necesara crearea unui cont personal. Prin accesarea Platformei declarati ca va asumati integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschideti pe website si, in consecinta, este obligatia utilizatorilor sa isi asigure securitatea parolei contului sau a altor date de acces. In cazul in care utilizatorii constata ca securitatea contului pe care il detin este compromisa, este obligatia acestora sa anunte imediat administratorul site-ului. Platforma Cargoroll nu este responsabila pentru daunele care pot fi cauzate utilizatorilor sau  tertilor de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Cargoroll isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a Platformei in orice moment si la orice interval de timp liber ales, avand dreptul de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate serviciile puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestui website fara vreo notificare prealabila individuala sau generala si fara plata vreunei despagubiri de orice fel. Licitatiile aflate in derulare la momentul efectuarii unei modificari asupra platformei si al carui termen maxim de ofertare se poate implini pe durata efectuarii modificarii, vor putea fi pastrate, cu eventuala decalare de timp decisa de catre Expeditor sau se va putea inchide fara adjudecare, in functie de optiunea Expeditorului. 

Cargoroll nu este responsabila pentru daunele care pot fi cauzate utilizatorilor sau tertilor de orice fel prin intreruperea temporara, totala sau partiala a functionarii Platformei, din initiativa  administratorului de sistem sau din alte motive tehnice.

 

 1. CLAUZE FINALE.

In cazul incalcarii prevederilor din Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare sau cand exista indicii sau repere privind incalcarea acestor prevederi, Cargoroll  are dreptul de a actiona, in orice mod, la libera sa alegere, fara a fi obligat sa justifice in vreun mod actiunea, fara a fi obligat sa indeplineasca orice alte formalitati.

Continutul Platformei Cargoroll si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile, grafica, scripturile, marcile, etc. sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) ale Cargoroll. Cu exceptia situatiilor strict permise, este strict interzisa utilizarea oricarui continut fara permisiunea in scris a Cargoroll.

Termenii si Conditiile Generale de Acces si Utilizare vor fi reglementate si interpretate exclusiv in conformitate cu legislatia din România, iar competenta de solutionare a oricaror diferende care nu sunt rezolvate pe cale amiabila intre Cargoroll si dumneavoastra in termen de 30 de zile de la notificarea acestora apartine instantelor competente de la sediul Cargoroll.